Jakie elementy musi zawierać projekt domu?

Profesjonalny projekt architektoniczny powinien zawierać kilka elementów, by kompleksowo opisywać planowaną inwestycję. Tylko rzetelny projekt zapewni uzyskanie pozwolenia na budowę. Formalności urzędnicze zostaną skrócone wówczas do minimum, co jest bardzo istotne przy budowaniu domu. Standardowo, każdy projekt architektoniczno-budowlany musi zwierać opisy i rysunki planowanej budowy. Nie może na nim zabraknąć podpisów autorów projektu oraz daty sporządzenia. Podczas tworzenia projektu architektonicznego trzeba przewidzieć szereg kwestii technicznych, jak np. technologia budowy ścian zewnętrznych, gdyż później nawet drobne modyfikacje mogą być niemożliwe do realizowania. Ponadto, istotne jest sąsiedztwo. Tylko dobrze wkomponowany dom będzie wartościową inwestycją na rynku. Mocno ryzykowane jest wybranie ceglanej elewacji wśród drewnianych budynków. Brak spójności architektonicznej może znacząco obniżyć wartość nowo wybudowanego domu.

wynajem nieruchomości

Każdy projekt architektoniczno-budowlany to szereg rysunków w postaci rzutów poszczególnych kondygnacji. Dokładnie odwzorowane są fundamenty, piwnica, dach, elewacje oraz inne charakterystyczne miejsca. Rozmieszczenie pomieszczeń, drzwi, okien, sprzętów kuchennych i sanitariatów widać na rzutach parteru i reszty kondygnacji. Kolejnym elementem jest rzut więźby dachowej, gdzie widoczna jest forma konstrukcyjna dachu. W przypadku dachu aksonometrycznego projekt należy uzupełnić o rzut, na którym zaznaczone będą kształty, wymiary, kąt nachylenia i inne ważne informacje budowlane. Architekt przygotowuje również przekroje, na których widać budynek po przecięciu wzdłuż bądź w poprzek. Dokumentację kończy rysunek wygląd domu z każdej strony, gdzie uwzględnia się kierunki otwierania okien i drzwi. Rysunki tworzone są w skali przynajmniej 1:100, większe projekty wymagają skali 1:50.

Projekt architektoniczny uzupełniają dokładne rysunki konstrukcji i instalacji wewnętrznych, które łączą się z częścią opisową. Architekt wyszczególnia informacje o kategoriach geotechnicznych, niezbędnych materiałach do budowy, rodzaju konstrukcji domu i planowanych rozwiązaniach instalacyjnych. Ważna jest też charakterystyka energetyczna budynku, w której znajduje się szacunkowe roczne zapotrzebowanie na ogrzewanie 1 metra kwadratowego powierzchni. Kompletny projekt zawiera również dokument BIOZ, który dotyczy bezpieczeństwa na budowie. Na koniec przygotowywana jest część matematyczna, która zawiera niezbędne dane liczbowe, zwłaszcza powierzchnię netto domu z podziałem na kondygnację podziemną i naziemną.